Revista Galega de Pensamento Feminista

Subscripción a revista Andaina. Cumplimenta os teus datos e preme enviar.

Nome: Apelidos:
Rúa/nº: Localidade: Cod.Postal
E-mail:
Pago por domiciliación:          Entidade Oficina DC Nºcta

Tarifa normal (25€/ano) Tarifa Apoio (30€/ano)

Transferencia á cta de Andaina : 2080 0377 04 3040003301